1. Загальні положення

1.1. Цей договір-оферта (далі – “Договір”) є публічною пропозицією (офертою) від фізичної-особи підприємця Олега Суворова (далі – “Виконавець”), зареєстрованого відповідно до законодавства Іспанії як Autonomo Oleh Suvorov N.I.F. ESZ1255009L.

1.2. Заключаючи цей Договір, Клієнт погоджується з усіма його умовами та зобов’язується їх дотримуватися.

2. Предмет Договору

2.1. Предметом цього Договору є надання Клієнту різноманітних послуг пов’язаним з проживанням чи перебуванням в Іспанії:

  • Пошук нерухомості будь-якого типу для будь-яких цілей
  • Дії пов’язані з автомобілями в т.ч. їх перереєстрація на іспанські номери
  • Реєстрація бізнесу та приватних осіб як підприємців
  • Допомога з державними, комунальними і іншими місцевими сервісами
  • Пошук інформації в інтернеті та реальному світі, консультування та допомога в персональних задачах

2.2. Виконавець зобов’язується надати Клієнту повну інформацію про замовлені послуги, а також забезпечити підтримку та консультації протягом усього процесу надання послуг.

2.3. Під послугами Виконавця розуміється здебільшого консультування щодо процесу отримання послуг, пошук додаткових контрагентів для надання послуг та супровід у вигляді перекладу з/на іспанську мову (в присутності чи віддалено).

2.4. Виконавець не обмежується невеликими переліком прописаних при реєстрації видів діяльності та залишає право винаймати та купувати послуги будь-яких сторонніх контрагентів задля досягнення мети – надати Клієнту замовлену послугу.

3. Порядок надання послуг

3.1. Клієнт здійснює запит до Виконавця з певним переліком бажаних послуг.

3.2. Виконавець проводить пошук послуг чи товарів, які відповідають запиту Клієнта, та надає йому інформацію про них.

3.3. Після отримання інформації, Клієнт має право обрати певні послуги та надати Виконавцю відповідну заявку на їх реалізацію.

3.4. Виконавець забезпечує необхідний супровід (переклад) для надання необхідних послуг.

4. Вартість послуг

4.1. Вартість послуг Виконавця залежно від вартості обранних послуг згідно сайту або персонального кошторису.

4.2. Виконавець надає Клієнту рахунок, оплату згідно якого клієнт має зробити при отриманні послуг (готівково або безготівково).

5. Відповідальність сторін

5.1. Виконавець зобов’язується надати Клієнту достовірну інформацію про замовлені послуги нічого не приховуючи зі своєї сторони, але не відповідаючи за правдивість інформації, отриманної від посторонніх осіб та виконувати свої зобов’язання згідно з умовами Договору.

5.2. Клієнт зобов’язується надати Виконавцю всю необхідну інформацію та документи для виконання послуг.

5.3. У разі порушення однією зі сторін умов Договору, інша сторона має право на відшкодування збитків, спричинених таким порушенням.

6. Конфіденційність

6.1. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційність інформації, отриманої в процесі виконання Договору, та не розголошувати її третім особам без письмового дозволу іншої сторони.

7. Заключні положення

7.1. Цей Договір є юридично обов’язковим для обох сторін з моменту прийняття Клієнтом умов оферти.

7.2. У разі виникнення спорів, сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди, спір може бути переданий на розгляд у суд відповідно до законодавства Іспанії.

Цей Договір-оферта створений з метою встановлення чітких правил та умов надання послуг. Взаємодіючи з Виконавецм будь-яким каналом, Клієнт погоджується з усіма його умовами Договору та зобов’язується їх дотримуватися.